Fronta

1. V socialistickém obchodě trvalý fenomén vznikající jako výsledek kvantitativních, kvalitativních i strukturálních rozdílů mezi nabídkou a poptávkou.

Řada druhů zboží byla nedostatková trvale (zejména veškeré dovážené zboží) a jiné druhy pak často (vejce, máslo, tuky, oleje, knihy, hygienické potřeby, náhradní díly do automobilů atd. atd.). Fronty byly běžné před masnami, prodejnami Ovoce a zelenina, mlékárnami, ve čtvrtek (dodací den) před knihkupectvími a vůbec všude, kde se zrovna objevilo nedostatkové zboží. Na fotografii je vidět fronta tvořící se před prodejnou Ovoce zelenina dlouho před jejím otevřením.

Zoom gallery

2. Jako fronta byla sdělovacími prostředky a v oficiálních dokumentech emotivně označována různá hnutí, ať domnělá nebo skutečná. Používané byly vazby jako například: „fronta míru“, mladá fronta, Národní fronta Čechů a Slováků, „fronta obránců míru“.

(foto: Dana Kyndrová)