Klement Gottwald (1896-1953)

Vyučil se truhlářem, dezertoval z rakousko-uherské armády, se svými politickými souvěrci (z nichž řadu nechal později popravit) se dostal do vedení KSČ a tuto stranu podřídil Moskvě.

Byl poslancem v parlamentu ČSR, v listopadu 1938 utekl do Moskvy a zde až do června 1941 (do útoku Německa na SSSR) podporoval pakt mezi Hitlerem a Stalinem, poté začal vytvářet protiněmeckou frontu a získal pro ni i Beneše.

Po válce byl předsedou KSČ a zároveň předsedou Národní fronty. Od voleb v květnu 1946 byl také předsedou vlády a od června 1948 pak prezidentem. Beneše a jeho vládu chytře přelstil, a dosáhl tak v únoru 1948 relativně klidného převzetí moci. Beneše pak ještě použil k podepsání nové ústavy a zákonů umožňujících plné převzetí moci komunistickou stranou. Zahájil politické procesy, a nese odpovědnost za smrt a věznění mnoha lidí včetně svých nejbližších spolupracovníků. Své praktiky přijímal bez zásadních výhrad z Moskvy a od Stalina – nese tedy historickou odpovědnost také za nastolení reálného socialismu v Československu.

Gottwald zemřel několik dní po návratu z pohřbu Stalina v březnu 1953. Jeho smrt byla údajně způsobena progresivní paralýzou (syfilis) a závislostí na alkoholu, o těchto jeho nemocech se ale v té době nesmělo mluvit. Mezi lidmi kolovaly i pověsti, že byl v Moskvě otráven.

Zoom gallery

Klement Gottwald byl obratný politik, který kvůli svým vlastním cílům přijal pozici podřízenosti vůči Moskvě. Zda své sliby o vlastní československé cestě k socialismu myslel vážně a změnil je až pod rostoucím tlakem Moskvy, nebo zda se je chystal porušit od samého začátku, je těžké rozhodnout. Faktem ale zůstává, že pod jeho vládou byl nakonec do Československa importován socialismus sovětského typu se všemi jeho negativními průvodními jevy – neexistující osobní svobody, totální zákaz soukromého podnikání, třídní justice, která přerostla ve státní terorismus, kolektivizace a další projevy, které zničily mnoha lidem životy a zásadním způsobem zpomalily vývoj československého hospodářství i společnosti.

Abeceda reálného socialismu > Ukázky z knihy > Klement Gottwald (1896-1953)