Ukázky z knihy

Stránkování

<1 23 >
 
 
Mzda

Reálný socialismus ve svých teoriích kritizoval mzdu za kapitalismu, protože nezahrnovala nadhodnotu vytvořenou dělníky, kterou si v kapitalismu „ponechávali kapitalisté“. více

Nedostatkové zboží

Takto bylo oficiálně i lidmi označováno zboží, které se v běžných obchodech objevovalo pouze zřídka. více

Nepřítel socialismu

Oficiálně i ve skutečnosti reálný socialismus měl a průběžně si vytvářel řadu nepřátel. více

Okupace

Výraz krátce používaný pro obsazení ČSSR armádami Varšavské smlouvy společně s výrazem invaze. Oficiálně jej na půdě OSN použil i ministr zahraničí ČSSR Jiří Hájek ve svém projevu 24. srpna 1968 a to ho také velmi brzy stálo funkci. více

Omezená suverenita

Jednoduché vyjádření stavu státní nezávislosti zemí socialistického tábora. více

Palachův týden Václavské náměstí, Praha, leden 1989. Brutální zásah policie proti účastníkům vzpomínkových akcí tzv. Palachova týdne konaného ve dnech 15. – 20. 1. 1989, kdy někteří disidenti položili květiny u sochy sv. Václava, nedaleko místa Palachova sebeupálení.

Označení pro sérii občanských protestů k dvacátému výročí úmrtí Jana Palacha 16. ledna 1989, kdy někteří disidenti a signatáři Charty 77 položili na Václavském náměstí květiny u sochy svatého Václava. více

Panelák

Lidový název pro novou technologii používanou ve velkém měřítku při výstavbě sídlišť od šedesátých let – svařování prefabrikovaných železobetonových panelů. více

Propaganda

Nástroj prosazování určité ideologie. více

Rudá armáda

Název pro armádu bolševického Ruska a později SSSR, zavedený Trockým v roce 1918. více

Sídliště

Shluk paneláků vystavěných většinou někde na okraji města. Sídliště bývala stavěna bez ohledu na ráz města nebo vhodnost zachování určitého vzhledu. více