Ukázky z knihy

Stránkování

<1 2 3
 
 
Socialistický obchod

Označení maloobchodní a velkoobchodní sítě v reálném socialismu. více

Sprtakiáda

Velká přehlídka socialistické sportovní mládeže, která nahradila sokolské slety. více

Stalinův pomník

Monumentální pomník, který věnoval „československý lid svému osvoboditeli“. více

Svépomoc

Vzhledem k celkovému „převisu“ poptávky po zboží a službách nad jejich nabídkou přišel reálný socialismus s myšlenkou podpořit možnost, aby si lidé vykonávali některé práce sami svépomocí.  více

Václav Havel (1936-2011)

Václav Havel byl český dramatik, spisovatel a celoživotní kritik komunistického systému. V politickém více

Volby

První poválečné volby se konaly v květnu 1946. Na celostátní úrovni je vyhrála KSČ (spolu s KSS) se ziskem 37,9 % (v českých zemích 40,2 %). více

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných - VONS

Nerežimní sdružení občanů založené v dubnu 1978. více