Milada Horáková (1901-1950)

Byla jedinou ženou popravenou v rámci politických procesů organizovaných v Československu po únoru 1948.

Byla politicky aktivní jako přední členka Československé strany národně socialistické již před druhou světovou válkou. Během války byla vězněna v Terezíně. Po válce byla zvolena do československého parlamentu.

Zoom gallery

V únoru 1948 se snažila zabránit převzetí moci komunistickou stranou pokusy o svolání parlamentu, ale neuspěla. Na podzim 1949 byla zatčena a ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti. Oproti ostatním obžalovaným v politických procesech mluvila při závěrečném líčení velmi statečně, věcně a klidně. Klement Gottwald její trest potvrdil přes žádosti zahraničních osobností včetně Winstona Churchilla nebo Alberta Einsteina o její omilostnění a tak byla 27. června 1950 ve věku 49 let popravena. Fotografie ukazuje Miladu Horákovou u státního soudu dne 31. 5. 1950.

(foto: ČTK)

Abeceda reálného socialismu > Ukázky z knihy > Milada Horáková (1901-1950)