Muži ledna

 Nejvyšší politici, reformní komunisté, kteří vedli politické reformy během Pražského jara.

Zoom gallery

Leden byl měsíc, kdy byl do čela strany v roce 1968 během lednového pléna ÚV KSČ vybrán Alexander Dubček a kdy byl zahájen demokratizační proces a s ním související politické a společenské vření v československé společnosti. Dubček byl jedním z členů reformního křídla KSČ, tzn. funkcionářů KSČ, kteří cítili nutnost liberalizace (reformace) socialismu a přeměny tuhého socialismu sovětského typu na socialismus s lidskou tváří.

Reformní politici, kteří podporovali nový politický kurz, jenž nastal po lednovém plénu, se pak často označovali za muže ledna a byli mezi lidmi vysoce populární. Většina z nich se po invazi podpisem moskevského protokolu a často i svým dalším jednáním idejím socialismu s lidskou tváří zpronevěřila ve snaze udržet si moc. Mezi ně patřil i Alexander Dubček, který pak jako předseda Federálního shromáždění mj. podepsal pendrekový zákon, na jehož základě byli perzekuováni lidé, kteří k prvnímu výročí invaze v srpnu 1969 demonstrovali i za Alexandera Dubčeka. Mezi muže ledna patřili také Černík, Hájek, Kriegel, Mlynář, Smrkovský, Svoboda, Šilhán. (foto: Miroslav Hucek)