Mzda

Reálný socialismus ve svých teoriích kritizoval mzdu za kapitalismu, protože nezahrnovala nadhodnotu vytvořenou dělníky, kterou si v kapitalismu „ponechávali kapitalisté“.

Reálné mzdy v socialismu však postupem času ve srovnání se západními zeměmi stále klesaly.

Zoom galleryTobylo způsobeno více faktory, například neefektivností socialistického hospodářství, nekonkurenceschopností výrobků socialistického hospodářství, vysokou byrokratičností celého systému řízení socialistické ekonomiky, zaměřením na těžké strojírenství a vojenskou výrobu, vysokými náklady a ztrátami plánovitého hospodářství atd.

Pro možnost porovnání dnešních cen a cen v období reálného socialismu je třeba brát v úvahu tehdejší úroveň příjmů. Zjednodušeně si lze udělat obrázek z úrovně průměrné mzdy, která se vyvíjela přibližně takto:

  • Průměrná mzda kolem roku 1955 – 1 200,- Kčs měsíčně
  • Průměrná mzda kolem roku 1965 – 1 500,- Kčs měsíčně
  • Průměrná mzda kolem roku 1975 – 2 300,- Kčs měsíčně
  • Průměrná mzda kolem roku 1985 – 2 850,- Kčs měsíčně

Mzda byla prakticky jediným oficiálním příjmem občanů socialistického Československa, protože soukromé podnikání bylo zakázané, neexistovaly příjmy z investic kromě případného minimálního nájemného nebo „podílů“ členů družstev v řádu maximálně stovek korun ročně. Poměrně důležitým zdrojem příjmů se však pro mnohé lidi stávaly příjmy nelegální, pro které vytvářel reálný socialismus velmi dobrou živnou půdu tím, že velká část zboží a služeb byla nedostatková, existovaly dvě paralelní měny (Kčs a bony) apod. K mnoha záležitostem bylo také třeba souhlasu nebo doporučení, čímž se vytvářel prostor pro úplatky a všimné. Řada lidí proto měla vedle mzdy také nezdaněné příjmy, a postupně se tak vytvářela socialistická šlechta.

Mzdy byly za socialismu vypláceny až do osmdesátých let ve dvou splátkách (záloha a dobírka) a výlučně v hotovosti. Do roku 1974 neměli lidé peněžní účty vůbec a teprve po tomto roce jezačala Česká státní spořitelna umožňovat. Bezhotovostní platby občanů kromě úhrad složenek přes poštovní úřady do té doby neexistovaly vůbec.

(foto: Dana Kyndrová)