Nedostatkové zboží

Takto bylo oficiálně i lidmi označováno zboží, které se v běžných obchodech objevovalo pouze zřídka.

Zoom gallery

Z dnešního pohledu by při tehdejší nabídce bylo nedostatkového zboží mnohem více, avšak očekávání a přání byla již přizpůsobena „možnému“. Zejména módní, technologicky vyspělé a jinak moderní zboží patřilo do skupiny nedostatkového nebo v běžných obchodech neexistujícího zboží. Zásadně nedostatkovým pak bylo také zboží z dovozu. nedostatečném množství nebo případně vůbec. Při shánění nedostatkového zboží trávili lidé často část
 pracovní doby ve frontách nebo na cestách do obchodů, když se dověděli, že tam určité zboží je nebo jej tam bude možné sehnat. Častou odpovědí prodavačů na dotaz, kdy nějaké nedostatkové zboží bude, bylo: „Ptejte se,“ což znamenalo totéž jako „zřejmě nikdy“.

Zajímavý fenomén představovaly různé režimní akce jako prvomájové průvody nebo shromáždění k Vítěznému únoru a další podobné příležitosti. Zde bylo obvykle k dostání nedostatkové zboží jako například tropické ovoce. Speciální nabídka měla jednak za cíl lidi přivábit k účasti na dané akci i je za účast odměnit tím, že si mohli koupit něco, co běžně v obchodech k dostání nebylo. (foto: Dana Kyndrová)