Okupace

Výraz krátce používaný pro obsazení ČSSR armádami Varšavské smlouvy společně s výrazem invaze. Oficiálně jej na půdě OSN použil i ministr zahraničí ČSSR Jiří Hájek ve svém projevu 24. srpna 1968 a to ho také velmi brzy stálo funkci.

Po podpisu moskevského protokolu výraz okupace ze sdělovacích prostředků rychle zmizel a byl nahrazován výrazy vstup vojsk nebo srpnové události. S postupující konsolidací a normalizací byly nakonec nahrazeny neuvěřitelným výrazem bratrská pomoc. Výrazy okupace a invaze byly od září 1968 zakázané.

V ČSSR zůstaly dlouhodobě (dočasně) pouze jednotky Sovětské armády. Armády ostatních členských zemí Varšavské smlouvy se nedlouho po invazi postupně stáhly. Počet vojáků Sovětské armády „trvale umístěných“ na území ČSSR se podle různých odhadů pohyboval mezi 70 000–150 000. Fotografie zachycuje záběry z invaze v srpnu 1968. (foto: Miloň Novotný)