Omezená suverenita

Zoom galleryJednoduché vyjádření stavu státní nezávislosti zemí socialistického tábora.

Vzhledem k tomu, že všechny země uplatňující reálný socialismus (kromě Albánie, Číny a Jugoslávie) musely respektovat představy a přání Moskvy, nebyly opravdu samostatnými, suverénními státy. Omezení suverenity se projevovalo jednak nesamostatností rozhodování v zahraniční a vojenské politice, ale i v otázkách osobních svobod a dalších záležitostech vnitřního uspořádání společnosti.

V období reálného socialismu bylo naprosto nepředstavitelné a nemožné, že by například Československo zaujalo k nějaké mezinárodní otázce odlišný postoj, než jaký zaujala Moskva. Tento „postoj strany a vlády ČSSR“ byl pak propagandistickým mechanismem sdělovacích prostředků pracujícímu lidu předkládán jako postoj, který nejlépe odpovídá jeho přáním a tužbám.

(foto: ČTK)