Panelák

Lidový název pro novou technologii používanou ve velkém měřítku při výstavbě sídlišť od šedesátých let – svařování prefabrikovaných železobetonových panelů.

Paneláky nabízely v té době nejdostupnější možnost výstavby bytů pro pracující lid a byly stavěny jak státem, tak od šedesátých let také stavebními družstvy. V mnoha městech vznikala větší či menší sídliště vytvořená z paneláků. Byty v nich byly zcela standardizované a poskytovaly málo prostoru pro individualitu. Původně byly plánovány na životnost 40–50 let, ale jak se v současnosti ukazuje, mohou a musí sloužit podstatně déle.

(foto: Lubomír Kotek)