Propaganda

Zoom galleryNástroj prosazování určité ideologie.

Za socialismu zaplňovala prosocialistická a prosovětská propaganda neustále všechny sdělovací prostředky. Prakticky vše, co se publikovalo, vysílalo, veřejně předvádělo, muselo mít určitý politický náboj. Propaganda vychvalovala socialistické zřízení, jeho představitele, Sovětský svaz, komunismus atd. a naopak nenávistně kritizovala kapitalismus, jeho představitele a každé jejich rozhodnutí.

Aby nebylo možné se propagandě vyhnout, byla lidem do mozků přiváděna mnoha cestami – prostřednictvím novin, časopisů, knih, filmových týdeníků, filmů, televize, rozhlasu, rozhlasu po drátě, divadel, nástěnek, názorné agitace na pracovištích i ve výlohách obchodů, školní výuky, školení, VUML, oslav výročí, zaměstnání, obrazů, politických plakátů, transparentů, budovatelských písní, proslovů, společenských organizací, komunistické strany

Zajímavé slovní vazby objevující se v dobovém Rudém právu: „antikomunistická propaganda“, „lživá propaganda“, „účinnost ekonomické propagandy a agitace“. (foto: Dana Kyndrová)