Sprtakiáda

Velká přehlídka socialistické sportovní mládeže, která nahradila sokolské slety.

První celostátní spartakiáda se konala v roce 1955 a byla pojata především jako oslava 10. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Další se konaly vždy po pěti letech „na počest osvobození ČSR Rudou armádou. Druhá proběhla v roce 1960, třetí v roce 1965, čtvrtá 1975, pátá až v roce 1980, šestá v roce 1985 a na další v roce 1990 se už nedostalo. V roce 1970 se spartakiáda nekonala z obav, že by dav ještě ne zcela normalizovaných lidí mohl protestovat proti režimu.

screen_shot_2013-12-09_at_20.51.00.png

Nacvičovalo se po celé republice a v mnoha organizacích – ve školách, tělocvičných jednotách, armádě, v rámci některých organizací Národní fronty. Na okresních a krajských spartakiádách byly vybírány kolektivy cvičenců a cvičenek, kteří cvičili na celostátní spartakiádě v Praze. Příprava na spartakiádu trvala 2–3 roky, byla dobrovolně povinná a obvykle snížila zájem dětí a mládeže o tělocvik a sport vůbec.

Pro pořádání celostátních spartakiád byl rekonstruován a vytvořen největší stadion na světě na Strahově v Praze s kapacitou téměř čtvrt milionu diváků.

 

(Foto: Miloň Novotný)