Stalinův pomník

Zoom galleryMonumentální pomník, který věnoval „československý lid svému osvoboditeli“.

Stavba Stalinova pomníku začala v roce 1949 (tzn. ještě za Stalinova života) a pro vytvoření prostoru na jeho stavbu byl mj. zlikvidován tehdejší stadion fotbalového klubu Slavia Praha na Letné. Pomník byl odhalen v roce 1955, dva roky po smrti samotného J. V. Stalina v době, kdy již v SSSR nastávalo období odsuzování jeho kultu osobnosti a projevovala se destalinizace. Během výstavby pomníku nebyly v Praze prakticky žádné kapacity a finanční prostředky volné pro výstavbu, údržbu a opravy bytů a domů, což se později projevilo několika závažnými haváriemi a také chronickým nedostatkem nových bytů. Socha byla totiž 15,5 metru vysoká, 12 metrů široká a 22 metrů dlouhá. Kolem ní bylo mramorové prostranství s velkými mramorovými vodními nádržemi a pompézními schodišti spojujícími nábřeží Vltavy a vršek letenského kopce. Autor pomníku sochař Otakar Švec a jeho manželka, která s ním spolupracovala, spáchali sebevraždu ještě před tím, než byl pomník odhalen.

Pomník byl zbořen v roce 1962. V lidové tvorbě byl nazýván také fronta na maso, a to proto, že za sochou Stalina byl zástup jednotlivců různých profesí (dělník, voják, rolník, pracující žena). Dnes jsou mramorové plochy v jeho okolí využívány mladými lidmi asi účelněji pro trénink skateboardingu.

(foto: ČTK)