Svépomoc

Vzhledem k celkovému „převisu“ poptávky po zboží a službách nad jejich nabídkou přišel reálný socialismus s myšlenkou podpořit možnost, aby si lidé vykonávali některé práce sami svépomocí.  Zoom gallery

Vznikla tak například „svépomocná družstva“ pro výstavbu bytů nebo svépomocné dílny na opravu automobilů. Na přiložené fotografii vidíme svépomocnou opravu Trabantu 601 uprostřed panelákového sídliště.

Například Svazarm začal již v padesátých letech rozvíjet síť svépomocných dílen na opravu aut a motocyklů. Takovéto dílny byly vybaveny potřebným zařízením a poskytovaly svým členům a případně veřejnosti možnost vlastnoruční údržby a oprav.

Tímto způsobem se zároveň „stíral“ rozdíl mezi různými vrstvami socialistické společnosti, protože prakticky každý se vzhledem k nedostatku nabídky řady služeb musel naučit nějakým manuálním pracím. Z dnešního pohledu můžeme svépomoc považovat za určitý krok zpět ve společenském vývoji. (foto: Lubomír Kotek)