Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných - VONS

Nerežimní sdružení občanů založené v dubnu 1978.

Jeho cílem bylo sledovat a zveřejňovat případy lidí, Zoom gallery kteří byli kvůli svému přesvědčení a názorům neoprávněně vystaveni trestnímu stíhání, justiční zvůli nebo případně dalším formám útlaku.

VONS poskytoval pronásledovaným finanční, právní a morální podporu a byl úzce napojen na Chartu 77. Velká část členů VONS byla také signatáři Charty 77. V prosinci 1988 stál VONS společně s Hnutím za občanskou svobodu, Chartou 77, organizací České děti a Nezávislým mírovým sdružením za organizací jediné povolené nezávislé manifestace v období normalizace.

(foto: Dana Kyndrová)

Abeceda reálného socialismu > Ukázky z knihy > Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných - VONS